Nyitva: órarend/ bejelentkezés szerint

Általános szerződési feltételek - ÁSZF

2018-09-01

1. Bevezető rendelkezések
A jelen Általános szerződési feltételek célja, hogy a Jógastúdió és Egészségközpont (a továbbiakban: Szolgáltató) óráira, tanfolyamaira történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint a jógaközpont szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket rögzítse.

A Szolgáltató adatai
• Cégnév: Jógastúdió és Egészségközpont
• Székhely: 2484 Gárdony, Géza u. 11.
• Adószám: 67431814-1-27

• Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-138863/2018

A Szolgáltató üzletei:
• Jógastúdió és Egészségközpont 2483 Gárdony, Tompa köz. 4.

2. Részvételi feltételek

A www.jogavelence.hu weboldalon a MotiBro alkalmazásán keresztül Szolgáltató óráira, tanfolyamain részvételi lehetőséget értékesítünk.

Az órákra, tanfolyamokra való jelentkezésre a www.jogavelence.hu weboldalról a MotiBro-n keresztül, regisztrációt követően, továbbá személyes egyeztetés útján van lehetőség. Ajándékutalvány (voucher) birtokosai számára is szükséges az online bejelentkezés az időpont foglaláshoz.
Ön a jelen weboldal használatával, illetőleg az azon történő regisztrációval, az internetes felületen keresztül történő jelentkezéssel illetve személyes jelentkezésének rögzítésével kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Szolgáltató óráira, tanfolyamaira történő jelentkezési,
lemondási, részvételi, valamint szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési szabályokat, és annak minden pontjával egyetért.

Óráinkat, tanfolyamainkat elsősorban felnőtteknek ajánljuk, de kínálunk családi, gyermek foglalkozásokat is.

Az órákat, tanfolyamokat legalább 3 jelentkező esetén tartjuk meg. Amennyiben bármely kurzus a jelentkezők érdekkörén kívül eső okból nem kerül megtartásra (ide értve azt az esetet is, ha nincs meg a tanfolyam elindításához szükséges minimális létszám), a már befizetett részvételi díj bármely szabad létszámmal rendelkező kurzuson felhasználható. 

A résztvevőket a jelentkezés elküldésének vagy személyes közlésének időpontja alapján regisztráljuk. A részvételi díj teljesítése a 7. pontban foglaltak szerint történik.

A kurzusra történő jelentkezés menete:

i. A kurzus adatlapján a jelentkező rákattint a "Bérlet, jegy vásárlása" gombra.
ii. A jelentkezésről a rendszer egy automatikus e-mailben tájékoztatja, a megrendelés élővé vált.
iii. A megrendelt részvételt jelentkezéskor bankkártyával az alkalmazásban azonnal, előváltott voucherrel vagy üzleteinkben személyesen, illetve banki átutalással, előre kell kifizetni, a jelentkezéstől számított 3 munkanapon belül.
iv. Az internetes jelentkeztető rendszer a jelentkezés/megrendelés véglegesítéséről automatikus levelet küld. A jelentkezés/megrendelés egyedi azonosító számára hivatkozva a jelentkező a megrendeléssel kapcsolatban további információt kaphat elérhetőségeink bármelyikén.

3. Az órák, tanfolyamok menete
Tematikus tanfolyamok esetében a kurzus alkalmanként általában 1 - 1,5 óra hosszú, célszerű a kezdést megelőzően legalább 10 perccel a helyszínen megjelenni. A jelentkező késése esetén nincs lehetőségünk a tanfolyam időtartamának meghosszabbítására, az gyakorlásba azonban a késve érkező jelentkező jogosult bekapcsolódni.

A résztvevő saját hibájából vagy a tanfolyamok más résztvevőjének hibájából bekövetkezett balesetekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A személyi sérüléssel járó balesetről valamennyi esetben a helyszínen jegyzőkönyvet veszünk fel, amelyet a jelenlévő oktató, valamint szükség esetén más, a kurzuson részt vevő, jelenlévő személy az aláírásával hitelesít.

4. Menük
A Szolgáltató a gyakorlás menetének meghatározásának kizárólagos jogát fenntartja. Amennyiben a jelentkező valamilyen korábbi sérüléssel rendelkezik, köteles az oktatót erről előzetesen értesíteni legalább az első alkalom előtti időpontig. A jelentkezők a jógatanfolyamokon saját eszközt használhatna, de a jógaközpont biztosítja a szükséges eszközöket.

5. Kapcsolattartás
A jelentkezőkkel való kapcsolattartás az online regisztráció vagy a személyes jelentkezés során megadott e-mail címen és telefonszámon történik. A Szolgáltató nem felel a megadott telefonszám vagy e-mail cím elérhetőségéért, az e-mail szolgáltatás működéséért. A jelentkezővel való kapcsolatfelvétel ezen okból történő meghiúsulásából eredő károkért a Szolgáltató nem felel.

6. Részvételi díjak

A részvételi díj tartalmazza az okleveles jógaoktató által vezetett elméleti és gyakorlati tudásanyagot.

A részvételi díjként a bruttó árat tüntetjük fel.

7. Fizetés módja

a. Banki átutalás

A jelentkező jogosult a kiválasztott kurzus részvételi díját banki átutalással megfizetni. Banki átutalás esetén a regisztráció a Szolgáltató alább megjelölt bankszámláján történő jóváírását követően aktiválódik. Ennek megfelelően célszerű az átutalást úgy kezdeményezni, hogy a részvételi díj jóváírására legkésőbb a kurzus időpontját megelőző munkanapon sor kerüljön.

A banki átutalás adatai
Cégnév: Forró Barbara
Bankszámlaszám: 11736082-22483403
Bank neve: OTP Bank Nyrt
Az átutalás közleményében a jelentkező köteles a jelentkezést visszaigazoló e-mailben vagy személyesen kapott egyedi foglalási azonosítót feltüntetni.

c. Készpénzes fizetés
A részvételi díj készpénzes teljesítésére a jelentkezéstől számított 3 munkanapon belül van lehetőség Stúdióban nyitvatartási időben. Amennyiben a jelentkezés a kurzus napjától számított 3 napon belül történik, úgy a kurzus előtt, érkezéskor a helyszínen is van lehetőség a résztvevői díj rendezésére.

d. Voucher
Ajándékutalványok kaphatók a Szolgáltató üzletében. A voucher a Szolgáltatónál meghirdetett bármely tanfolyamon beváltható. A voucher érvényessége a voucheren fel van tüntetve. A voucherrel történő jelentkezés feltételei:
A voucher birtokosa a voucherrel írásban/ személyesn tud jelentkezni az általa kiválasztott kurzusra. A voucher készpénzre nem váltható.

e. Fizetés bankkártyával, internetes felületen keresztül

A Szolgáltató részére az erre irányuló szerződés alapján a Barion biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor a jelentkezőt a rendszer átirányítja a Barion fizetőoldalára, így a fizetés a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik.

Az internetes áruház a jelentkező kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet. A bankkártyás fizetés folyamatában a Barion rendszerének a fizetés irányítására vonatkozó információit, szabályait kell figyelembe venni.

A Barion rendszerének működésével, rendelkezésre állásával kapcsolatosan felmerülő problémákért a Szolgáltató nem felel.

A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

8. Részvételi szabályok

A jógatanfolyamokon való részvétel lehetősége az a jelen általános szerződési feltételekben foglaltak szerint bárki részére nyitva áll a következő megszorításokkal. A jógatanfolyamon való részvételből a Szolgáltató képviseletében eljáró, jelen lévő jógaoktató jogosult kizárni különösen azt, aki az alapvető higiéniai feltételeknek nem felel meg, azaz: a jógatanfolyamon a jógaközpont által biztosított lehetőség ellenére a kötelező tisztálkodást megtagadja; egészségi állapota, személyes higiénéje a kurzus többi résztvevőjének egészségét, nyilvánvalóan veszélyezteti; a jógaközpontban kötelező, a kurzust megelőzően közölt biztonsági szabályokat szándékosan vagy ismételten megszegi; magatartásával a kurzuson résztvevők testi épségét vagy szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti; viselkedésével a társas együttműködés alapvető etikai szabályait áthágja a jógatanfolyam menetét szándékosan hátráltatja vagy megakadályozza. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a résztvevőt a jógatanfolyamon való részvételből a fentiek miatt kizárta, a további kurzusokra való jelentkezés lehetőségét tőle előre megtagadja. A résztvevők a jógatermet, valamint annak felszerelési tárgyait, a rendelkezésre bocsátott eszközöket kizárólag a jelen szerződésben rögzített célokra és rendeltetésszerűen jogosultak használni, és felelősek az azokban a magatartásukkal összefüggésben felmerült károkért.

9. Tanfolyam elmaradása, módosítása
A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a kurzusok időpontját vagy előre meghirdetett tematikáját módosítsa. A tanfolyam esetleges elmaradásáról vagy az időpontváltozásról a Szolgáltató legalább 24 órával a tanfolyam előtt a jelentkezés során megadott e-mail címre
küldött levélben értesíti jelentkezőket. Az elmaradt tanfolyam vonatkozásában befizetett részvételi díj bármely később időpontban meghirdetett kurzusra felhasználható. Az órák esetleges elmaradásáról vagy az időpontváltozásról a Szolgáltató legalább 1 órával a tanfolyam előtt a jelentkezés során megadott e-mail címre küldött levélben értesíti jelentkezőket. Az elmaradt óra vonatkozásában befizetett részvételi díj bármely később időpontban meghirdetett órára felhasználható.

10. Lemondási feltételek

a. A résztvevők a kiválasztott tanfolyamot megelőzően legfeljebb 3 nappal jogosultak a részvételt lemondani, azaz a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéstől kötbérmentesen elállni. A jelen pont szerinti elállást követően a már megfizetett részvételi díj bármely kurzusra felhasználható. A részvételi díj visszatérítésére nincs mód.

b. A tanfolyamot megelőző 3 napon belüli elállás esetén kötbérként a részvételi díj 50 %-a fizetendő. A jelen pontban foglalt határidőben elálló jelentkező a kurzusra irányadó, már megfizetett részvételi díj 50%-ának megfelelő összeg megfizetését követően jogosult új kurzusra jelentkezni. Voucherrel regisztráló jelentkező részére a részvételi díj visszatérítésére nincs mód.

c. A tanfolyamot megelőző 24 órán belül közölt elállás esetén a részvételi díj visszafizetésére nincs mód. A jelentkezők a lemondást/elállást a jógavelence@gmail.com címre megküldött e-mail üzenetben közölhetik, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján. A tanfolyamokon való részvételi lehetőség nem névre szóló, a részvételi lehetőség átruházható. A részvétel átruházásának tényét a résztvevő hitelt érdemlő módon köteles igazolni. Az elállás/felmondás jogának gyakorlására a fentieken túlmenően a Rendelet szabályai irányadóak.

11. Adatkezelés
A Szolgáltató a jelen szerződéssel összefüggésben személyes adatokat kezel. A Szolgáltató az adatkezelés vonatkozásában az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el. A kurzusokra történő jelentkezés során a szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át. Oldalaink böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. Az online jelentkezési rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek. A megrendelt szolgáltatásról számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig történik. Adatainak módosítását vagy törlését a rendszerből bármikor kérheti írásban. A kurzusra történő jelentkezéssel egyidejűleg megadott e-mail cím automatikusan felkerül a Szolgáltató hírlevél adatbázisába. A jelentkező a hírlevélre feliratkozottak listájáról bármikor jogosult a törlését kérni, anélkül hogy jelentkezése törlésre kerülne. A hírlevélről leiratkozni levélben, emailben, vagy a hírlevelek alján található "Leiratkozás / Unsubscribe" link segítségével lehet.